امام على عليه‏ السلام : قُلوبُ الرَّعِيَّةِ خَزائِنُ راعيها فَما اَودَعَها مِن عَدلٍ اَو جَورٍ وَجَدَهُ؛ دلهاى مردم صندوقچه‏ هاى حاكم است، پس آنچه از عدالت و يا ظلم در آنها بگذارد، همان را خواهد ديد. تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ص 346 ، ح 7982
    
مثال الحکم
اگر گفتن سیم است خاموشی زر است
 

کـل بازديد ها :
١٤٤٨٤٧٦   نفر